Coronakrisen och regeringens nya stödpaket

Många företag drabbades hårt på grund av Coronakrisen men Regeringen har tagit fram tre åtgärder som hjälper företagare att klara av Coronakrisen. Så hjälper regeringen ditt företag.

Korttidspermittering

Korttidspermittering hjälper företag att minska personalkostnaderna utan att säga upp anställda. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.

I praktiken betyder det att en anställd kan gå ner till exempelvis 40 procent arbetstid, och samtidigt behålla cirka 90 procent av lönen. Samtidigt kan företaget minska sin lönekostnad för den anställde med ungefär hälften. Staten går in och betalar hälften av kostnaden. Nya regler börjar att gälla den 7 april under 2020.

De företag som omfattas av åtgärden får en subvention på 75 procent av lönekostnaderna med arbetsgivare och arbetstagare står för den sista fjärdedelen. Regeringen har också öppnat upp för arbetstidsförkortning.

Anstånd med att betala in skatt och arbetsgivaravgifter

Du som företagare får vänta med att betala in skatt (exempel löneskatt och arbetsgivaravgifter för dina anställda, i samband med ditt lön och moms) till staten som blir i praktiken ett lån från staten till bolaget upp till tre månader, även retroaktivt från och med januari i år.

Staten står för sjuklönekostnaderna för anställda i två månader

Vid sjukdom tar staten över kostnaderna för sjuklön för de två första veckorna under april och maj 2020. Som bekant är karensdagen redan slopad i spåren av Coronakrisen, och därför räknas även dag ett in. Så kan ditt företag spara hela kostnaden för sjuklönen under april och maj.

Leave a Reply

ArabicEnglishSwedish