Information gällande nya coronaviruset för dig som företagare

Portrait of a woman at desk with laptop, hand at forehead

Många företag drabbades hårt på grund av nya coronaviruset under senaste veckorna. Trots Regeringen har tagit fram tre åtgärder som hjälper företagare att klara av coronakrisen finns det en stor osäkerhet om hur företagare kommer att klara sig i följande månader.

Enligt Jan-Olof Jacke har cirka 30.000 företag svårt att undvika konkurs vid en månads nedstängning trots de insatser som regeringen gjort hittills. Om en tredjedel av företagen står stilla fram till hösten kan arbetslösheten öka med 350.000 personer bara genom konkurser.

Coronasituationen är unik och turbulent med snabba förändringar. Här har vi sammanfattat var hittar du som företagare rätt och relevant information och håller dig uppdaterad.

Krispaket för svenska småföretag

Regeringen presenterade den 25 mars 2020 ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Läs mer i regeringens pressmeddelande.

Utökade låne- och garantimöjligheter till företag i Sverige

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterade den 20 mars ytterligare åtgärder för att mildra virusutbrottets effekter på svenska jobb och företag. Läs mer i regeringens pressmeddelande.

Krispaket för svenska företag och jobb

Regeringen presenterade den 16 mars 2020 ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Läs mer i regeringens pressmeddelande.

Regeringen

Med anledning av utbrottet av nya coronaviruset och covid-19 följer regeringen och Regeringskansliet utvecklingen och har löpande kontakt med ansvariga myndigheter. Regeringen fattar de beslut som krävs för att underlätta arbetet med att begränsa smittspridningen av det nya coronaviruset och att motverka effekterna av smittspridningen i samhället. Mer information från regeringen gällande bland annat stöd och krispaket till företagare hittar du på regeringens hemsida.

Skatteverket

Skatteverket guidar dig som företagare genom olika möjligheter att förbättra din ekonomisk situation. Det finns också information om vad som gäller om du har problem med att hinna deklarera eller lämna andra uppgifter i rätt tid. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Verksamt

Verksamt har vi samlat information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19. Läs mer på Verksamt.se.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten följer noga händelse­utvecklingen och utför analyser, gör bedömningar av risker och av hur utbrottet utvecklas. Myndigheten arbetar systematiskt med att förebygga smitt­spridning i samhället. Information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Försäkringskassan

Försäkringskassan har samlat all aktuell information om smittbärarpenning, sjukpenning, ersättning för vab och ersättning för deltagande i program hos Arbetsförmedlingen med anledning av coronaviruset. Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

Tillväxtverket

Du hittar alla nödvändiga information och stöd som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av covid-19-utbrottet på Tillväxtverkets hemsida.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har samlat information som har med coronavirus och arbetsmiljö att göra. Lär mer på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv arbetar med att ta fram konkreta krisåtgärder. Du som företagare hittar alla deras förslag och annan viktig information på Svenskt Näringsliv:s hemsida.

Leave a Reply

ArabicEnglishSwedish