Regeringen gör för lite

Vi måste en gång för alla ha detta klart för oss: om det svenska näringslivet inte har möjlighet att övervintra denna kris så kommer konsekvenserna att bli förödande, skriver Maud Olofsson och hela Svenskt Näringslivs verksamhetsstyrelse.

Att rädda företagen är att rädda samhället

Sverige är ett samhälle som håller ihop. Vi har en offentlig verksamhet som betyder oerhört mycket för våra företag. Men utan ett levande näringsliv finns det inga skatteintäkter. Att rädda företagen är att rädda samhället, menar ledamöterna i Svenskt Näringslivs verksamhetsstyrelse.

Svenska företag och företagare för nu en kamp för överlevnad. Det kapital som finns i företagen och hos ägarna förbränns snabbt.

Det som händer drabbar enskilda företagare och ägare, men krisen är betydligt mer genomgripande än så. Vad vi just nu riskerar är att de strukturer som utgör basen för hela vårt välstånd slås sönder. Jobb i nyss välmående små och stora företag försvinner i snabb takt. Sverige får färre skattebetalare.

En närmast enig ekonomkår efterlyser också mer kraftfulla åtgärder för att företagen ska kunna övervintra detta, skriver Dagens Industri. Från Svenskt Näringslivs sida har DI föreslagit konkreta åtgärder på minst fyra procent av BNP. Hittills har regeringen lagt förslag som knappt når upp till hälften av detta, hävdar de. Läs hela debattartikeln här.

Leave a Reply

ArabicEnglishSwedish