Soloprenörer och Covid 19-krisen

SEB:s innovationsstudio SEBx

Ny initiativ från SEB:s innovationsstudio SEBx

SEB:s innovationsstudio SEBx, som i sitt arbete har kontakt med ett stort antal soloprenörer, har nyligen bett dessa svara på en undersökning om hur de påverkas av den rådande krisen. I undersökningen, i vilken över 400 soloprenörer i hela Sverige deltog, framstår en bild av Sveriges enmansföretagare som både pragmatiska och motståndskraftiga.

Till exempel anger över 60% att man vid kriser “brukar kunna lösa det mesta själv”. Det som emellertid många soloprenörer efterlyser är hjälp att hitta nya uppdrag, men även rådgivning om hur man kan minska sina kostnader samt önskan om att komma i kontakt med företagare i samma situation. Syftet med gruppen är att hitta olika sätt att stötta soloprenörerna inom dessa områden och att försöka stötta soloprenörer igenom Covid-19-krisen genom att:

1. Låt experter besvara frågor som är relevanta för just soloprenörer

2. Underlätta för soloprenörer att hjälpa varandra genom att dela tips och idéer kring just krishantering

3. Dela relevant information för soloprenörer Varför har just SEBx skapat gruppen?

Om du är soloprenör och vill få stöd från andra enmansföretag eller olika experter, gå med i soloprenörcommunity “Soloprenörer och Covid 19-krisen” på LinkedIn. För att läsa mer om hur SEBx arbetar med soloprenörer, samt ta del av undersökningen i sin helhet, besök sebx.io

One comment

Leave a Reply

ArabicEnglishSwedish