Flexiblare hyresavtal kan minska konkurserna

Foto: Martina Holmberg/TT

Antalet konkurser inom finans-, fastighets- och företagstjänster ökade nämligen med 20 procent i februari 2020 jämfört med samma månad 2019, skriver Fastighetssverige.

Under mars månad registrerades 655 konkurser jämfört med 532 samma period föregående år. En av de värst drabbade branscherna är restauranger, som har sett en uppgång av antalet konkurser på drygt 90 procent. Coronavirusets som håller stora delar av världen i ett järngrepp har även påverkat passagerartrafik och besöksnäring kraftigt. Pandemin slår även hårt mot svenska managementkonsulter med en runt 80-procentig ökning av antalet konkurser, enligt Bisnodes sammanställning på Expressen.

Många småföretag har gått konkurs under tiden pga

  • Intäkterna har fallit till i stort sett noll.
  • Kostnaderna för anställd personal kvarstår och tar lång tid att minska. Denna är i de flesta småföretag den absolut största kostnaden.
  • Kostnaderna för hyrda lokaler kvarstår och tar mycket lång tid att påverka. Denna kostnad är i de flesta småföretagen en av de absolut största kostnaderna, agerar Stefan Fahlander på Företagande.se

Som leder till

  • Ägarna kommer att begära företagen i konkurs.
  • De anställda kommer att förlora sina arbeten och överföras till statlig lönegaranti.
  • Hyresvärdarna förlorar sin hyresgäster och kan i bästa fall få ut några månaders hyresgaranti ur konkursboet.
  • Företagen kommer kanske för alltid att vara borta samtidigt som ägarna riskerar att för all framtid att vara ekonomiskt utslagna.

Om vi i framtiden ska minska risken för konkurser och tomma lokaler behöver vi få in mer flexibilitet i hyresavtalen. Det skulle gynna hyresgästerna, fastighetsägarna och samhället i stort.

Joachim Bozorgnia, vd för hyreskonsultbolaget Cresnia

Ett vanligt hyresavtal har i dag en avtalslängd på 3–10 år. Uppsägningar behöver ofta ske ett år i förväg, annars förlängs avtalet automatiskt i flera år. Dessutom är avtalen många gånger krångliga och skrivs på fastighetsägarnas villkor, utan rimlig balans mellan parternas behov.

Under coronakrisen har vissa fastighetsägare gjort det som regeringen önskar, nämligen att göra tillfälliga undantag från hyresavtalen. Ett exempel är Stockholms stad, som tillfälligt sänker hyrorna med upp till 50 procent för utsatta branscher. Det finns exempel på privata fastighetsägare som har agerat på liknande sätt.

Men det långsiktiga samhällsproblemet kvarstår. De oflexibla hyresavtalen går inte att förändra i takt med att företagens verksamhet eller ekonomiska förutsättningar förändras, vilket leder till minskad resurseffektivitet. De oflexibla avtalen försvårar också för det småskaliga entreprenörskapet, eftersom det kan vara riskfyllt för mindre nystartade företag att binda upp sig i långa hyresavtal, agerar Joachim. Läs hela debattartikeln på Svenska Dagsbladet.

Leave a Reply

ArabicEnglishSwedish