Europadagen: EU och jobben: Från krisläge till återstart

Europadagen 2020

Se webbinariet ”EU och jobben: Från krisläge till återstart”

LO:s vice ordförande Therese Guovelin, SKR:s ordförande Anders Knape, TCO:s ordförande Therese Svanström och chefen för internationella frågor på Svenskt Näringsliv, Anna Stellinger. Detta webbinarium anordnar vi för att uppmärksamma Europadagen – ett samarbete mellan EU-kommissionens representation i Sverige, Europaparlamentets kontor i Sverige, LO, TCO, Svenskt Näringsliv, Regeringskansliet, Sveriges Kommuner och Regioner, Sieps och Kommerskollegium.

EU och jobben: Från krisläge till återstart

Leave a Reply

ArabicEnglishSwedish