Innovativ kompetensutbildning från ALMI Företagspartner Uppsala

Business Education

Lär dig mer om metoder och verktyg för att boosta din kompetensförsörjning genom att tänka nytt och modigare!

ALMI Uppsala driver under 2020 programmet Innovativ kompetensförsörjning. Tillsammans med MINE kommer de att utbilda, workshops, föreläsa och utmana dig att nå längre i det här området genom en rejäl dos kompetensutveckling.

Utbildningsprogrammet är flexibelt och består av fem moduler, där du själv väljer om du vill gå en eller flera. Varje utbildningstillfälle genomförs i digitalt workshopformat med föreläsning, utmanande frågor, samtal, interaktiva övningar och kunskapsdelning för att skapa ett lärande på övergripande nivå. Fullgjort program om samtliga moduler ger ett Diplom.

Utbildningen pågår mellan 26 maj och 11 november 2020. Läs mer om programmet och övriga information kring plats, pris och föreläsare på ALMI Företagspartner Uppsala:s sida.

Leave a Reply

ArabicEnglishSwedish