Boktips v21 – Innovation for Sustainability

Young pregnant woman reading book

Titel: Exceptional People: How Migration Shaped Our World and Will Define Our Future
Författare: Ian Goldin, Geoffrey Cameron & Meera Balarajan
Förlag: Princeton University Press
Utgivningsår: 2011

Det krävs stora innovationsinsatser på alla nivåer för att avvärja klimatkrisen och uppnå andra hållbara utvecklingsmål. I en ny bok diskuteras möjligheter och utmaningar kring hållbar innovation.

De viktigaste globala utmaningarna finns i Globala målen, en ambitiös agenda för hållbar utveckling som världens länder antog 2015. Detta krävde nya samarbetslösningar mellan regeringar, företag, forskare och civilsamhällets organisationer.

Boken Innovation for Sustainability – Business Transformations Towards a Better World ger en överblick kring vilka innovationsinsatser som krävs kopplat till enskilda produkter och tjänster, men också för affärsmodeller och större systemskiften.

Redaktörerna Nancy Bocken, Paavo Ritala, Laura Albareda och Robert Verburg har samlat nya och etablerade forskare inom olika akademiska områden. De angriper ämnet hållbarhet och innovation utifrån fyra olika perspektiv.

Bokens första del handlar om den stora bilden i form av ramar, drivkrafter och policymakares roll. I den andra delen lyfts strategi- och ledarskapsfrågor för hållbarhet och innovation fram. Bokens tredje del beskriver mätning och utvärdering på området. I den fjärde och sista delen är temat verktyg, metoder och teknologier som stödjer hållbar innovation.

Flera nordiska forskare finns med bland författarna, bland andra Eva Guldmann och Rikke Dorothea Huulgaard som bidrar med ett kapitel om cirkulära affärsmodeller. Tero Rantala, Minna Saunila, Juhani Ukko och Hannu Rantanen konstaterar att hållbara entreprenöriella strategier handlar om att värdera ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer.

Källa: esbri.se

Leave a Reply

ArabicEnglishSwedish