Framtidens Chefer – Nyanlända och utrikes födda kvinnors entreprenörskap

Framtidens chefer (Källa: Forex Facebook sida)

Antologin Framtidens chefer – Nyanlända och utrikes födda kvinnors entreprenörskap

Vad krävs för att fler nyanlända och utrikes födda kvinnor ska etablera sig som egenföretagare på den svenska marknaden? Vilka särskilda hinder och konkreta utmaningar står gruppen inför när de ska starta företag? Nu lanserar Fores “Framtidens chefer – Nyanlända och utrikes födda kvinnors entreprenörskap”.

Mellan 10–12 juni riktar Fores fokus på den angelägna frågan om hur vi bättre kan ta tillvara på utrikes födda kvinnors kompetens och främja gruppens företagande. Tillsammans med entreprenörer, forskare och ansvariga politiker diskuterar vi situationen idag och nödvändiga reformer.

Datum: 10–12 juni 2020
Tid: Se program nedan
Plats: Fores Youtube
Registrering: Anmäl dig här!

Läs mer om programmet här

Leave a Reply

ArabicEnglishSwedish