Liten andel kvinnliga företagare i Sverige

Group of Women at Business Meeting

Liten andel kvinnliga företagare i Sverige

Kvinnliga företagare representerar en liten del av alla företagare i Sverige och EU. Flera av de hinder som beskrivs i relation till kvinnligt företagande relaterar till finansiering, men det handlar också om tillgång till rätt nätverk och brist på tillgänglig information och rådgivning, enligt Eurofound. På senare tid har flera fonder gått i bräschen för kvinnligt företagande och i allt större uträckning börjat investera i företag ledda av kvinnor eller företag med jämställd representation. 

Tillgång till finansiering är en stor barriär

Som vi har skrivit tidigare investerades knappt 1 procent av drygt 13,6 miljarder kronor i bolag enbart grundade av kvinnor i 2019. Hela 84 procent av antalet investeringar gick till bolag med enbart män som grundare, 15 procent till bolag med blandade grundarteam och endast 1 procent till bolag startade av bara kvinnor. 

Rapporten av Eurofund Female entrepreneurship: Public and private funding undersöker i vilken uträckning privata och offentliga medel används för att investera i företag ledda av kvinnor i EU och Norge. Rapporten redovisar även den samlade förekomsten av offentliga finansieringsinstrument och offentliga stödsystem som gör det möjligt för kvinnor att driva företag. 

Vad gäller Sverige visar rapporten att:

  • Sverige har relativt få statligt finansierade entreprenörskapsprogram för kvinnor (ett program) jämfört med andra EU-länder som Irland (nio program), Frankrike och Belgien (sex program) och Spanien (fem program)
  • Sverige tillhör den grupp länder med minst andel kvinnliga företagare. Sverige ligger med sina 5,38 procent under EU-genomsnittet på 10 procent (2019). EU-länderna med högst andel kvinnliga företagare är Grekland, Italien, Polen, Nederländerna och Spanien

Läs om vad gäller EU som helhet visar rapporten här.

Rapporten ger följande rekommendationer till EU:s medlemsländer:

  • Att stötta så kallad ”gender lens investing”
  • Att främja mångfalden bland vanliga finansieringsinstitut
  • Att fortsätt stötta kvinnliga företag genom offentliga stödprogram
  • Att främja innovation och kvinnligt företagande

Katastrofras för kvinnligt företagande

Medan Sverige har varit inom topp-4 i världen på kvinnligt entreprenörskap i 2017, antal kvinnliga entreprenörer föll med 30 procent mellan 2018 och 2019. Fallet var så kraftigt att det drog med sig hela det svenska entreprenörskapet ned trots en ökning bland männen, visar rapporten publicerades av GEM (Global Entrepreneurship Monitor).

Trots att Sverige ligger högt i listan över mest jämställda länder i världen går det tre män på varje kvinna som företagare. Under de senaste 40 åren har andelen kvinnliga entreprenörer ökat med endast åtta procent – från 25 procent år 1980 till 33 procent år 2019.

Kvinnor mindre självsäkra inom företagande än män

I Sverige har entreprenörskap i allt högre utsträckning blivit ett manligt fenomen

Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum, professor BTH och KTH.

Kvinnor har i allmänhet högre utbildning än män, men lägre självförtroende när det gäller att starta och driva företag. Oro och rädsla för att misslyckas sätter stora käppar i hjulen.

Undersökningar visar att en man främst avslutar sitt företagande på grund av dålig verksamhet. Bland kvinnor är den vanligaste orsaken så kallad ”planerad exit” (familjeskäl).

Vad gör vi åt det?

Kvinnligt företagande är lägre än manligt företagande samtidigt som det fortsätter att falla. För att starta och driva ett företag behövs både ekonomiskt och socialt kapital. Det sociala kapitalet inkluderar bland annat utbildning, arbete och sociala nätverk, skriver Entreprenören.

I Sverige är utbildning lika för alla. Däremot behövs tidig exponering av företagande, vilket kommer att stimulera fler kvinnor att starta eget. Det kan till exempel handla om att införa olika insatser föra att öka och stärka tilltron i att driva ett företag.

Totalt sett uppger 26 procent kvinnor och 46 procent män att de har tillräckligt med kunskap för att starta eget.


Vi på Marketplace tror på att kvinnliga entreprenörer förtjänar samma möjligheter i Sverige. Vi vill erbjuda möjligheten att snabbt och enkelt hitta kontors- eller butiksutrymme för att boosta företagsstart och samtidigt ge access till ett stort nätverk, värdefulla kunskaper och inspiration samt verktyg.

I juni 2020 arbetar vi en på en crowdfunding kampanj för att förverkliga vår dröm att äntligen öppna lokalen i Högdalen som kommer att vara en inkubator och plattform där användarna får affärsrådgivning och coachning, mentorskap samt kontakt med finansiärer, experter, redovisningskonsulter och jurister.

Följ vår resa på våra sociala kanaler:

Använd kampanjens hashtag #gomarketplace

Leave a Reply

ArabicEnglishSwedish