Boktips v24 – Kvinnor och ledarskap i svenska medier

Studio Portrait Of Woman With Serious Expression Wearing Leather Jacket Looking At Camera

Boktips v24

Titel: Kvinnor och ledarskap i svenska medier
Författare: Cecilia Zadig, Nora Oleskog Tryggvason
Förlag: Zadig Media
Utgivningsår: 2014

Läs boken online: här

Ledarskapsutbildningen Kvinnors ledarskap har hållits under 20 år och under samma period har mediebranschen genomgått stora förändringar. Fler kvinnor än någonsin tidigare finns nu på ledande publicistiska positioner. Samtidigt har uppdraget som mediechef kommit att omfatta stora neddragningar och omprioriteringar, medan den ekonomiska makten flyttat till koncernledningsnivå. Internet och mobila plattformar har också inneburit nya utmaningar i kommunikationen med läsarna, tittarna och lyssnarna.

Boken Kvinnor och ledarskap i svenska medier bygger på en undersökning av 208 kvinnliga mediechefers syn på utmaningarna i ledarrollen. Studien berör vad som är roligast och svårast i uppdraget och hur villkoren ser ut för kvinnliga mediechefer samt för branschen som helhet.
”Att vara chef eller ledare är ingen räkmacka med en fin titel. Det är hårt arbete, där man ska veta vad man själv står för.” Så beskriver en av de kvinnorna i studien sin roll som ledare. Studien berör karriärmöjligheter och hinder, frågeställningar om jämställdhet och andra villkor för att
vara ledare i medierna idag.

I boken framkommer de kvinnliga mediechefernas olika strategier för att ta sig fram i branschen. De beskriver sig själva, sin ledarroll och kommunikationsstil. De delar också med sig av sina bästa råd och vi får ta del av dessa kvinnors framgångsfaktorer


Vi på Marketplace tror på att kvinnliga entreprenörer förtjänar samma möjligheter i Sverige. Vi vill erbjuda möjligheten att snabbt och enkelt hitta kontors- eller butiksutrymme för att boosta företagsstart och samtidigt ge access till ett stort nätverk, värdefulla kunskaper och inspiration samt verktyg.

I juni 2020 arbetar vi en på en crowdfunding kampanj för att förverkliga vår dröm att äntligen öppna lokalen i Högdalen som kommer att vara en inkubator och plattform där användarna får affärsrådgivning och coachning, mentorskap samt kontakt med finansiärer, experter, redovisningskonsulter och jurister.

Följ vår resa på våra sociala kanaler:

Använd kampanjens hashtag #gomarketplace

Leave a Reply

ArabicEnglishSwedish