Fler företagsinkubatorer får stöd från Vinnova

inkubator

Vinnova satsar 350 miljoner kronor under de kommande fyra åren på inkubatorer som ger affärsutvecklingsstöd till nya, kunskapsintensiva företag med internationell potential. Antalet inkubatorer som får stöd utökas från 24 till 29. Med anledning av den pågående covid-19 pandemin gör Vinnova dessutom en extra satsning på 33 miljoner under 2020 för att ge företagen inom inkubatorerna möjlighet att verifiera sina affärsidéer.

Vinnova stödjer inkubatorer genom det nationella inkubatorprogrammet. Efter en utvärdering utökas nu antalet inkubatorer i programmet från 24 till 29. De nytillkomna inkubatorerna är Science Park Gotland, Brewhouse Göteborg, Movexum AB i Gävle, Stiftelsen Dalarna Science Park i Borlänge och SSE Business Lab AB i Stockholm.

Svenska inkubatorer håller hög kvalitet och flera av dem rankas bland de bästa i världen, exempelvis i UBI Globals internationella ranking av inkubatorer. De har en viktig roll i regionerna som motor för innovation och förnyelse av näringslivet.

– Flera inkubatorer har de senaste åren ytterligare professionaliserat sitt stöd till företag och därför utökar vi nu antalet inkubatorer i programmet. För första gången har vi en inkubator som fokuserar på kulturella näringar samtidigt som vi ser nya typer av inkubatorbolag som exempelvis drivs av social innovation. Det är också glädjande att jämställdhet och hållbarhet blivit prioriterade utvecklingsområden för inkubatorerna, säger Carl Naumburg som leder Vinnovas inkubatorprogram.

Förutom ekonomiskt stöd får inkubatorerna en särskild kvalitetsstämpel, något som är viktigt för deras möjligheter att få finansiering från andra aktörer.

Totalt fördelas 87 miljoner kronor per år till 29 inkubatorer under perioden 2021-2024 genom utlysningen ”Stöd till nystartade företag via excellenta inkubatorer” i inkubatorprogrammet.

Utöver det har Vinnova med anledning av den pågående Covid-19 pandemin avsatt 33 miljoner extra som ska användas under 2020 till verifieringsaktiviteter i företag inom det nationella inkubatorprogrammet.  


Vi är en ideell förening som vill ge fler utlandsfödda kvinnor möjligheten att följa sina drömmar. Genom att samla in 800 000 SEK kommer vi kunna bidra till att fler verksamheter startas och växer. Pengarna kommer att gå till vår lokal i Högdalen där våra medlemmar har tillgång till egen butiksyta, lager och kontor. De kommer också göra så att vi kan anställa en person som kan ansvara för butiken och medlemmarnas produkter.  

Vi behöver din hjälp för att förverkliga någons dröm!

Läs mer om hur kan du hjälpa:

Följ vår resa på våra sociala kanaler:

Leave a Reply

ArabicEnglishSwedish