Boktips v30 – Female Immigrant Entrepreneurs

Young afro american woman sitting at table with books and laptop for finding information

Boktips v30

Titel: Female Immigrant Entrepreneurs – The Economic and Social Impact of a Global Phenomenon
Författare: Daphne Halkias, Paul W Thurman, Nicholas Harkiolakis & Sylva M Caracatsanis
Förlag: Gower
Utgivningsår: 2010

Kvinnor står för en tredjedel av världens entreprenöriella aktivitet. I takt med ökad globalisering och migration, har företag som drivs av invandrarkvinnor fått en viktigare roll i världsekonomin. Det är huvudtesen i Female Immigrant Entrepreneurs.

Författarna gör nedslag i alla världsdelar och beskriver invandrade kvinnors företagande i bland annat Indien, Japan, Libanon, Nigeria, England, Frankrike, USA och Kanada. Boken är en del av ett forskningsprojekt som söker svar på frågor som: Varför uppstår ofta den här typen av företag, till synes spontant, i ogynnsamma förhållanden? Och hur väl interagerar de med ekonomin och affärsvärlden i övrigt i landet där de verkar?

En av redaktörerna, Paul Thurman, skriver om invandrarkvinnor som driver småföretag i New York. Ett resultat som förvånade honom var att många av dem startade företag efter bara några få år i landet.

Källa: Esbri


Vi är en ideell förening som vill ge fler utlandsfödda kvinnor möjligheten att följa sina drömmar. Genom att samla in 800 000 SEK kommer vi kunna bidra till att fler verksamheter startas och växer. Pengarna kommer att gå till vår lokal i Högdalen där våra medlemmar har tillgång till egen butiksyta, lager och kontor. De kommer också göra så att vi kan anställa en person som kan ansvara för butiken och medlemmarnas produkter.  

Vi behöver din hjälp för att förverkliga någons dröm!

Läs mer om hur kan du hjälpa:

Följ vår resa på våra sociala kanaler:

Leave a Reply

ArabicEnglishSwedish