Boktips v32 – Women Entrepreneurship and Social Capital

Boktips v32

Titel: Women Entrepreneurship and Social Capital
Författare: Iiris Aaltio, Paula Kyrö & Elisabeth Sundin
Förlag: Copenhagen Business School Press
Utgivningsår: 2008

Kvinnliga entreprenörer är skapare och skapade av socialt kapital. Det skriver Iiris Aaltio, Paula Kyrö och Elisabeth Sundin i det inledande kapitlet i Women Entrepreneurship and Social Capital. 26 forskare bidrar till boken, som utforskar socialt kapital i relationerna mellan genus, management och entreprenörskap.

De elva kapitlen innehåller bland annat en läsning av entreprenörskapslitteratur med genusglasögon, och en inblick i entreprenörskapsträning riktad mot kvinnor i muslimska länder. May-Britt Ellingsen och Ann Therese Lotherington beskriver i sitt kapitel tillit som en hörnsten i kvinnors företag.

Ett annat nordiskt bidrag kommer från Monica Lindgren och Johann Packendorff. De har studerat hur grundare av friskolor konstruerar sin identitet: som kvinnor, lärare och entreprenörer.

Källa: Esbri


Vi är en ideell förening som vill ge fler utlandsfödda kvinnor möjligheten att följa sina drömmar. Genom att samla in 800 000 SEK kommer vi kunna bidra till att fler verksamheter startas och växer. Pengarna kommer att gå till vår lokal i Högdalen där våra medlemmar har tillgång till egen butiksyta, lager och kontor. De kommer också göra så att vi kan anställa en person som kan ansvara för butiken och medlemmarnas produkter.  

Vi behöver din hjälp för att förverkliga någons dröm!

Läs mer om hur kan du hjälpa:

Följ vår resa på våra sociala kanaler:

Leave a Reply

ArabicEnglishSwedish