Stockholm satsar på utrikesfödda kvinnliga entreprenörer

Foto: Helén Pe, mediabank.visitstockholm.com

Stockholm ska bli Sveriges mest företagsvänliga stad 2025. Som en del i detta arbete introducerar Invest Stockholm, stadens näringslivsorganisation, en satsning där kvinnliga utrikesfödda entreprenörer får möjlighet att utveckla sitt företag genom ett nytt tillväxtprogram, Stockholm Scaleup Program, läser man på Invest Stockholm.

Programmet ger de deltagande företagen, som drivs av kvinnliga utrikesfödda entreprenörer, stöd och rådgivning i sin tillväxtresa, med syftet att få fler livskraftiga bolag i Stockholm. Företagarna kommer få skräddarsydd individuell rådgivning, erbjudas kunskapshöjande workshops, träffa finansiärer och mentorer samt få möjlighet att delta i nätverksskapande insatser.

­– Undersökningar har visat att utrikesfödda kvinnliga entreprenörer anställer i högre grad och skapar livskraftiga bolag. De är dock underrepresenterade bland de företag som får finansiering, vilket minskar deras möjligheter att skala upp sina verksamheter. Med Stockholm Scaleup Program vill vi öka förutsättningarna för att dessa entreprenörer ska kunna utveckla sina bolag och bidra till tillväxten i Stockholm, säger Ariane Pousette, Projektledare för startups på Invest Stockholm.

Projektet drivs av Invest Stockholm tillsammans med Botkyrka kommun, Nacka kommun och Sundbybergs stad som samarbetspartners och med finansiering från Tillväxtverket. Stockholm Scaleup Program inleds med att identifiera individuella tillväxtstrategier för de medverkande företagen.

Totalt kommer 100 företag genomgå programmet under tiden det finansieras från Tillväxtverket mellan 2020-2021. Rekrytering av företag till programmet kommer ske löpande.

Läs mer om ansökan till programmet här.


Vi är en ideell förening som vill ge fler utlandsfödda kvinnor möjligheten att följa sina drömmar. Genom att samla in 800 000 SEK kommer vi kunna bidra till att fler verksamheter startas och växer. Pengarna kommer att gå till vår lokal i Högdalen där våra medlemmar har tillgång till egen butiksyta, lager och kontor. De kommer också göra så att vi kan anställa en person som kan ansvara för butiken och medlemmarnas produkter.  

Vi behöver din hjälp för att förverkliga någons dröm!

Läs mer om hur kan du hjälpa:

Följ vår resa på våra sociala kanaler:

Leave a Reply

ArabicEnglishSwedish