Boktips v35 – Gender and innovation in the new economy: Women, identity, and creative work

Boktips v35

Titel: Gender and innovation in the new economy: Women, identity, and creative work
Författare: Seppo Poutanen & Anne Kovalainen
Förlag: Palgrave Macmillan
Utgivningsår: 2017

Vilken roll spelar genus, innovation och kreativa näringar i den nya ekonomin? Seppo Poutanen och Anne Kovalainen belyser frågan ur olika synvinklar i Gender and innovation in the new economy: Women, identity, and creative work. De följer skiftet från tung industri till gigekonomi och visar att tidens tand ruckar på relationerna mellan genus, identitet, företagskultur och kreativt arbete.

I exempel från olika årtionden möter vi kvinnor som är innovatörer. Exempelvis finländska Maiju Gebhard vars torkskåp för disk sparade mycket tid för efterkrigstidens dubbelarbetande kvinnor. Författarna konstaterar att tekniska innovationer fortfarande får mer uppmärksamhet än innovationer inom vård och socialt arbete. De traditionellt manliga sfärerna skattas högre än de traditionellt kvinnliga.

Frågan är vilken utveckling som kommer att ske framöver, på de nya plattformarna som växer fram.

Källa: Esbri


Vi är en ideell förening som vill ge fler utlandsfödda kvinnor möjligheten att följa sina drömmar. Genom att samla in 800 000 SEK kommer vi kunna bidra till att fler verksamheter startas och växer. Pengarna kommer att gå till vår lokal i Högdalen där våra medlemmar har tillgång till egen butiksyta, lager och kontor. De kommer också göra så att vi kan anställa en person som kan ansvara för butiken och medlemmarnas produkter.  

Vi behöver din hjälp för att förverkliga någons dröm!

Läs mer om hur kan du hjälpa:

Följ vår resa på våra sociala kanaler:

Leave a Reply

ArabicEnglishSwedish