Ålders­diskriminering på arbetsmarknaden ökar

Pretty senior business woman, successful confidence in financial building

Behovet av kvalificerad arbetskraft ökar, precis som kravet på att vi ska arbeta allt längre. Samtidigt råder det på svensk arbetsmarknad ett starkt inslag av ålderism. ”Åldersdiskrimineringen börjar tidigt och är ett stort problem”, säger Anders Ferbe, ordförande i Delegationen för senior arbetskraft.

Vad är åldersdiskriminering?

Ålder är en av sju diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen. Alla arbetsgivare ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett ålder i arbetslivet. I lagen kallas detta för aktiva åtgärder och täcker alla sju diskrimineringsgrunder, skriver Unionen.

Hur vanligt är det att man diskrimineras på grund av ålder i arbetslivet?

Enligt forskning och Unionens rapporter är diskriminering på grund av ålder en av de vanligaste diskrimineringarna. År 2018 hade 12 % diskrimineringsanmälningar hos DO samband med ålder och de flesta gäller arbetslivet.

Jusek har också samlat undersökningar från senare år som visar att av alla diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen är det flest i arbetslivet som upplever sig diskriminerade på grund av ålder, fler än på grund av exempelvis kön.

Vi märker i delegationen att det finns en påtaglig ålderism eller åldersdiskriminering i arbetslivet. Det är många som hör av sig och berättar vad de har varit med om och hur de upplever ålderismen. De har bra CV och goda vitsord, men kallas ändå inte till intervjuer eller liknande när de vill byta jobb. Äldres kunskaper tas inte till vara.

Anders Ferbe

32 % av civilekonomerna har varit utsatta, eller haft känslan av att ha utsatts, för åldersdiskriminering i samband med att de sökt jobb.

Källa: Civilekonomerna (2019), ålderspann 45–67 år. Källa (grafik): Rekryteringsföretaget TNG.

Vad är orsaken till det?

– Det finns nog flera. En kan vara att många som rekryterar är i åldersspannet 30–40 år och väljer personer som är i deras egen ålder. En annan är att vi i Sverige är väldigt åldersfixerade jämfört med många andra länder, även de övriga nordiska länderna.

– Norge är ett bra exempel. Det är förmod­ligen det land som är mest likt Sverige. Men just när det gäller synen på ålder skiljer det ganska mycket, säger han.

Chefer påverkas också

Det är ingen självklarhet att lång erfarenhet värdesätts på arbetsmarknaden, skriver Chefbloggen. När det gäller chefer uppger var tredje att de drabbats av åldersdiskriminering, enligt en undersökning som genomförts av tidningen Chef.

Längre erfarenhet i chefsyrket borde leda till ännu större attraktivitet på arbetsmarknaden. Du har sannolikt hunnit göra en del misstag och tagit lärdom av dem. Du har lett verksamheter i både med- och motgång. Du har säkert också haft ett stort antal och väldigt olika medarbetare under åren som du behövt bemöta på varierande sätt. Din sociala förmåga torde vara relativt välutvecklad vid det här laget. Ledarskap är något du tränar varje dag, så nog får du anses vältränad?

Anki UddChefbloggen

En mer negativ syn på äldre påverkar inte bara möjligheterna att få nytt jobb. Den kan också visa sig vid lönesättning eller att äldre medarbetare erbjuds sämre möjligheter till fortbildning och utveckling.

Vad är det vanligast att man blir diskriminerad på grund av ålder?

Framförallt gäller det diskriminering på grund av hög ålder i samband med rekrytering, men är även utbrett när det gäller kompetensutveckling, skriver Unionen.

Minst kompetensutveckling får du som är mellan 50 och 65 år

Åtta av tio tjänstemän mellan 18 och 29 år uppger att de genomfört någon form av kompetensutveckling det senaste året. När tjänstemännen passerade 30 år sjönk siffran. Då uppgav endast sex av tio att de genomfört kompetensutveckling. Allra minst kompetensutveckling fick tjänstemän i åldern 50-64 år. Där uppgav endast hälften av tjänstemännen att de genomgått någon form av kompetensutveckling under det senaste året.

Jag tycker det är hög tid att sluta välja bort gruppen äldre och istället se till varje enskild individs kompetens och årsrikedom. Med ett sådant perspektiv vid rekryteringar kan mångfald i ålder öka i företag och organisationer.

Anki Udd på Chefbloggen

Vi är en ideell förening som vill ge fler utlandsfödda kvinnor möjligheten att följa sina drömmar. Genom att samla in 800 000 SEK kommer vi kunna bidra till att fler verksamheter startas och växer. Pengarna kommer att gå till vår lokal i Högdalen där våra medlemmar har tillgång till egen butiksyta, lager och kontor. De kommer också göra så att vi kan anställa en person som kan ansvara för butiken och medlemmarnas produkter.  

Vi behöver din hjälp för att förverkliga någons dröm!

Läs mer om hur kan du hjälpa:

Följ vår resa på våra sociala kanaler:

Leave a Reply

ArabicEnglishSwedish