Kvinnors företagande varierar stort mellan svenska kommuner

Beautiful women standing railroad station on sunny day

Utvecklingen mot ett mer jämställt företagande går långsamt. Knappt en tredjedel av Sveriges företagare är kvinnor och variationen är stor mellan landets kommuner. Det visar en ny rapport från Unionen.

Sedan år 2008 har andelen kvinnor som driver företag ökat med ynka två procentenheter. År 2008 var andelen kvinnor som drev ett företag 29 procent och år 2017 hade siffran ökat till 31 procent. Det visar en ny analys som Unionen gjort av kvinnors företagande.

– Utvecklingen mot ett mer jämställt företagande går långsamt. Det är viktigt att förstå vad som påverkar beslut och attityder. Socialförsäkringssystemet måste anpassas på ett sätt som underlättar för alla företagare. Det är särskilt viktigt för kvinnor som har mer att förlora på att byta en trygg anställning mot att driva eget, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef Unionen.

Unionens rapport visar att andelen kvinnliga företagare varierar stort mellan olika kommuner. Högst andel kvinnliga företagare finns i kommuner i Stockholms och Skåne län medan kommunerna med lägst andel kvinnliga företagare finns i Jönköping, Norrbotten och Östergötlands län. Gemensamt för samtliga kommuner är att det inte finns någon kommun där kvinnor är i majoritet bland de som driver eget företag.

I kommuner där branscher som företagstjänster, information och kommunikation samt finans är relativt stora är andelen kvinnliga företagare högre. När kommunen domineras av traditionellt mansdominerade branscher som tillverkning- och utvinning, byggverksamhet samt jordbruk, skogsbruk och fiske är andelen kvinnliga företagare låg.

– Näringslivsstrukturen är en viktig faktor som kan hjälpa oss att förstå varför vissa kommuner har få kvinnliga företagare, menar Henrik Ehrenberg.

– Kommuner och regioner måste arbeta strategiskt med att främja kvinnors företagande, dels genom att skapa bra villkor för kvinnor att starta företag i branscher där de redan är verksamma, men också genom att främja kvinnors företagande i branscher där kommunen vill se fler företag i framtiden, säger Henrik Ehrenberg.

En stor utmaning är att bryta den branschvisa könssegregeringen. Redan i gymnasiet uppstår en ojämn könsfördelning i val av program som i förlängningen påverkar vilken typ av företag kvinnor startar.

– Ett sätt att påverka unga kvinnor att se möjligheterna är att uppmärksamma framgångsrika kvinnor som driver stora företag med hög omsättning och många anställda, gärna inom IT och andra mansdominerade branscher, säger Henrik Ehrenberg.

De tio kommunerna med störst andel kvinnliga företagare år 2017

Toppkommuner andel kvinnor i procent

  1. Lidingö (Stockholms län)            43,80
  2. Danderyd (Stockholms län)         42,69
  3. Vaxholm (Stockholms län)          39,08
  4. Perstorp (Skåne län)                     38,33
  5. Höganäs (Skåne län)                    38,02
  6. Täby (Stockholms län)                 37,53
  7. Ystad (Skåne län)                         37,17
  8. Lund (Skåne län)                          36,71
  9. Nacka (Stockholms län)               36,50
  10. Lomma (Skåne län)                      36,06

Bottenkommuner andel kvinnor i procent

  1. Pajala (Norrbottens län)               19,34
  2. Aneby (Jönköpings län)               20,65
  3. Storfors (Värmlands län)              20,97
  4. Bräcke (Jämtlands län)                 21,18
  5. Munkedal (Västra Götalands län)21,32
  6. Tanum (Västra Götalands län)     21,74
  7. Sävsjö (Jönköpings län)               22,06
  8. Färgelanda (Västra Götalands län)22,26
  9. Mellerud (Västra Götalands län)  22,27
  10. Överkalix (Norrbottens län)         22,3

Så stor andel av företagarna är kvinnor i respektive län

  1. Stockholm              34,21%
  2. Skåne                     33,24%
  3. Södermanland        30,93%
  4. Uppsala                  30,87%
  5. Gotland                  30,65%
  6. Halland                   30,42%
  7. Värmland                30,41%
  8. Örebro                    30,30%
  9. Gävleborg               30,15%
  10. Jämtland                29,80%
  11. Västernorrland        29,73%
  12. Kronoberg              29,63%
  13. Dalarna                   29,59%
  14. Västra Götaland     29,47%
  15. Västmanland          29,46%
  16. Västerbotten           29,20%
  17. Blekinge                 28,97%
  18. Kalmar                    28,76%
  19. Östergötland           28,52%
  20. Norrbotten              28,18%
  21. Jönköping               27,72%

Om rapporten Kvinnors företagande

I rapporten Kvinnors företagande regionalt analyserar Unionen kvinnors företagande på kommunal och regional nivå. Analysen har gjort med hjälp at statistik från SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) med data från 2008 till 2017.

Därutöver användes en enkätundersökning bland 1860 företagare som SKOP genomförde på beställning av Unionen mellan november 2016 och januari 2017.

Är du en kvinnlig entreprenör som letar efter en plats där du kan utveckla och sälja dina produkter?


Vi är en ideell förening som vill ge fler utlandsfödda kvinnor möjligheten att följa sina drömmar. Genom att samla in 800 000 SEK kommer vi kunna bidra till att fler verksamheter startas och växer. Pengarna kommer att gå till vår lokal i Högdalen där våra medlemmar har tillgång till egen butiksyta, lager och kontor. De kommer också göra så att vi kan anställa en person som kan ansvara för butiken och medlemmarnas produkter.  

Vi behöver din hjälp för att förverkliga någons dröm!

Läs mer om hur kan du hjälpa:

ELLER STÖD OSS GENOM SWISHA PÅ 123 30 898 69

Följ vår resa på våra sociala kanaler:

Leave a Reply

ArabicEnglishSwedish