Tag Archives: covid-19

Will the Pandemic Reshape Notions of Female Leadership?

female leadership

Countries with women in leadership have suffered six times fewer confirmed deaths from Covid-19 than countries with governments led by men. By Tomas Chamorro-Premuzic and Avivah Wittenberg-Cox  For Harvard Business Review Countries with women in leadership have suffered six times fewer confirmed deaths from Covid-19 than countries with governments led by men. Unsurprisingly, the media has swelled with stories of their pragmatism, prowess — and humanity. […]

Anpassa ditt företag till COVID-19 tider

Anpassa ditt företag till COVID-19 tider

Det finns ingen överdrift i att säga att världen påverkas av ett högt grad av COVID-viruset. Nästan alla länder i världen har drabbats av viruset mer eller mindre. Fallet är detsamma för företag, vissa av dem – som försäkring, hälsovård osv. – drabbades minst av viruset medan andra – som flygbolag, underhållningsindustrin, hotell osv. – […]

How Covid-19 effects fifty women business owners from around the globe

COVID-19 survey

The powerful international women business network, IWEC (International Women Entrepreneurial Challenge) has presented a survey on how COVID-19 effects women owned businesses around the globe. IWEC’s network includes women-owned businesses that range in annual revenue from $1.5 million to over $2 billion. The industries cover manufacturing, food and beverage, professional services, technology, construction, travel and […]

SEB Talks: Livssändning om företagande i kristider

seb talks

Vårt partner SEB har börjat en livssändning SEB Talks där du som företagare kan lära dig om frågor och svar om företagande i kristider. Hitta svar på alla dina frågor om företagsakuten, ersättning för korttidspermitteringar, att söka anstånd med skatteinbetalning och mycket mer. Titta på livssändningen på SEBs hemsida.

Flexiblare hyresavtal kan minska konkurserna

konkurs

Antalet konkurser inom finans-, fastighets- och företagstjänster ökade nämligen med 20 procent i februari 2020 jämfört med samma månad 2019, skriver Fastighetssverige. Under mars månad registrerades 655 konkurser jämfört med 532 samma period föregående år. En av de värst drabbade branscherna är restauranger, som har sett en uppgång av antalet konkurser på drygt 90 procent. […]

Soloprenörer och Covid 19-krisen

SEB:s innovationsstudio SEBx

Ny initiativ från SEB:s innovationsstudio SEBx SEB:s innovationsstudio SEBx, som i sitt arbete har kontakt med ett stort antal soloprenörer, har nyligen bett dessa svara på en undersökning om hur de påverkas av den rådande krisen. I undersökningen, i vilken över 400 soloprenörer i hela Sverige deltog, framstår en bild av Sveriges enmansföretagare som både […]

Så kan du hitta lugn och hantera stress i all oro

Black Woman Biting Nails For Stress

Det nya coronaviruset och den ständiga nyhetsrapporteringen om antal sjuka och döda, påverkar oss på många sätt. För de allra flesta är coronavirusets spridning något som man aldrig ställts inför tidigare. Och det gör att många är rädda. Dessutom riskerar coronapandemin att hela globala ekonomin kollapsar och tiotusentals svenska företag går i konkurs. Läget försämras dramatiskt […]

Information gällande nya coronaviruset för dig som företagare

Portrait of a woman at desk with laptop, hand at forehead

Många företag drabbades hårt på grund av nya coronaviruset under senaste veckorna. Trots Regeringen har tagit fram tre åtgärder som hjälper företagare att klara av coronakrisen finns det en stor osäkerhet om hur företagare kommer att klara sig i följande månader. Enligt Jan-Olof Jacke har cirka 30.000 företag svårt att undvika konkurs vid en månads […]

Coronakrisen och regeringens nya stödpaket

Corona virus flu ncov 2019 cell world health crysis

Många företag drabbades hårt på grund av Coronakrisen men Regeringen har tagit fram tre åtgärder som hjälper företagare att klara av Coronakrisen. Så hjälper regeringen ditt företag. Korttidspermittering Korttidspermittering hjälper företag att minska personalkostnaderna utan att säga upp anställda. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när […]