Tag Archives: kvinnliga ledare

Marketplace Community: Meet Imane Belmkaddem

Imane

We are proud to present an amazing entrepreneur, Imane Belmkaddem to you this week. Imane is a CEO and founder of In-ter-art and Stockholm International Fashion Fair and the co-founder of Taragalte Stockholm. Imane was happy to share how she and her team have managed to get through the difficulties of the earliest corona restrictions […]

Lönsamt att satsa på kvinnliga ledare

kvinnliga ledare

Jämställdhet mellan könen är en mer aktuell fråga än någonsin och ses allmänt som avgörande för ett företags framgång. Kvinnliga ledare i ledningsgrupp eller styrelse visar upp högre vinst. En debatt från Sveriges Kvinnolobby Kvinnodominerade arbetsplatser är oerhört viktiga i samhället, oavsett vem som står för driften. Vi har inte råd att slarva med ledarskapet där, […]