Tag Archives: lönsamhet

Lönsamt att satsa på kvinnliga ledare

kvinnliga ledare

Jämställdhet mellan könen är en mer aktuell fråga än någonsin och ses allmänt som avgörande för ett företags framgång. Kvinnliga ledare i ledningsgrupp eller styrelse visar upp högre vinst. En debatt från Sveriges Kvinnolobby Kvinnodominerade arbetsplatser är oerhört viktiga i samhället, oavsett vem som står för driften. Vi har inte råd att slarva med ledarskapet där, […]