Tag Archives: mångfald

Boktips v19 – Hemma Här och Där

boktips emily joof

Boktips v19 Titel: Hemma Här och Där / Our Favourite Things Author: Emily Joof Veckans boktips är en bok som hyllar mångfald Hemma här och där är en levande och engagerande berättelse om upptäckarlust och tillhörighet. Vi möter en gambisk -svensk familj som ger läsaren en inblick i båda de världar som de kallar hemma. […]

Mångfalden gör oss till ett bättre företag

mångfald

Kompetensförsörjningen är en av de stora utmaningarna för svenska företag, nu och iframtiden. Tillgången till arbetskraft med rätt kompetens är i vissa branscher ochgeografiska områden oroande låg. Samtidigt går utvecklingen snabbt med ökandeglobal konkurrens, digitalisering och förändringar i det svenska samhället. Sammantaget ställer det höga krav på företagen att möta utmaningarna för att kunnafinnas kvar […]